OPEN SCHEDULE 2024/2025

Privacy Policy

THE OWNER undertakes to protect the privacy of users who access this website and / or any of its services. The use of the website and / or any of the services offered by THE OWNER, implies the acceptance by the user of the provisions contained in this Privacy Policy and that their personal data are treated as stipulated therein. . Please note that although there may be links from our website to other websites, this Privacy Policy does not apply to the websites of other companies or organizations to which the website is redirected. THE OWNER does not control the content of third party websites or accept any responsibility for the content or privacy policies of these websites.


Information on data processing (Regulation (EU) 2016/679 and LO 3/2018)

Responsible for treatmentTHE OWNER.
Our data is included in the legal notice of this website.
PurposeOffer and manage products and/or services.
LegitimacyConsent obtained from the interested party. Execution of the service contract.
RecipientsData will not be shared to third parties, unless required by law or necessary to comply with the purpose of processing.
People's rightsInterested parties have the right to exercise their rights of access, rectification, limitation of treatment, deletion, portability and opposition, by sending their request to our address.
Data retention periodAs long as the business relationship is maintained or for the years necessary to comply with legal obligations.
ClaimInterested parties may contact the EDPS to submit the complaint they deem appropriate.
Additional informationYou can find additional and detailed information below in the "Privacy Issues".

QÜESTIONS SOBRE PRIVACITAT

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

EL TITULAR.
Les nostres dades figuren a l'avís legal d'aquest web.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o en vulgui rebre informació, i si participa en una promoció mentre aquesta estigui activa, i després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per als tractaments de les seves dades són els consentiments que ens dóna.

Respecte a la informació que ens sigui enviada per menors de 16 anys, s'entendrà que ho ha estat amb el consentiment dels seus representants legals. Si no és així, el representant legal del menor ens ho ha de comunicar tan aviat com en tingui coneixement.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Com pot exercir els seus drets?

Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d'un document que l'identifiqui, a la nostra adreça física o a l'electrònica.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.

Quines dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar són:

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

Utilitzem cookies?

Utilitzem cookies durant la navegació a la nostra web amb el consentiment informat de l'usuari. L'usuari pot configurar el seu navegador perquè l'avisi de la utilització de cookies i per evitar-ne el seu ús. Per obtenir més informació visiti la nostra política de cookies.

Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l'article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d'aquestes mesures són: